معرفی

مشخصات فردی

مجتبی نظیف

نام - نام خانوادگی : مجتبی   نظیف

پست الکترونیکی : mnazif690@gmail.com

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : حقوق قضایی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : حقوق بین الملل
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه نیوکاسل آپن تاین انگلستان

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : حقوق بین الملل عمومی

سوابق اجرایی

سوابق اجرایی:

- عضویت درکانون وکلای دادگستری مرکز به عنوان وکیل پایه یک دادگستری از سال 1376 تاکنون

-عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران جنوب از سال 1374 تاکنون

- تدریس در دانشگاه های علوم قضایی- علوم انتظامی- مدرسه عالی شهید مطهری-دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب و مرکز

- تدریس در آموزش و پرورش

- تدریس زبان انگلیسی در موسسه آموزش زبان های خارجی دانشمند

- مشاوره حقوقی دردفتر خدمات حقوق بین الملل- اداره حقوق وزارت جهاد سازندگی

- عضو هیات نظارت بر انتخابات کانون وکلا

- دادیار دادسرای کانون وکلا در 2 دوره

- عضو کمیته انضباطی کارکنان و دانشجویان

- معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوبعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

عضویت در انجمن های علمی و حرفه ای:

1) انجمن فارغ التحصیلان اروپا و اقیانوسیه

2) کانون وکلای دادگستری مرکزتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : حقوق و علوم سیاسی

محل خدمت : دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب

مرتبه علمی : مربی بورسیه-ماموربه تحصیل

پایه : 13

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوهیات علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1374/11/01

مجتبی نظیف
مجتبی نظیف

محل خدمت :
    دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران جنوب
مرتبه علمی :
    مربی بورسیه-ماموربه تحصیل
^